Zwangerschapsdiscriminatie structureel probleem dat meer aandacht verdient

1 juni 2016 - Laatste update 2 juni 2016

Op 31 mei 2016 gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startsein voor een campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Belangrijk, want discriminatie op de arbeidsmarkt komt nog veel voor. Ondanks een dringende oproep van het College voor de Rechten van de Mens en een toezegging van de minister, wordt in de campagne geen specifieke aandacht besteed aan zwangerschapsdiscriminatie. Een gemiste kans vindt het College. Uit de jaarcijfers van 2015 en vijf recente uitspraken blijkt dat ongelijke behandeling van zwangere vrouwen een structureel probleem is . Eerder onderzoek toonde aan dat gebrek aan kennis over wat wel en niet mag als het gaat om zwangerschap en werk hieraan ten grondslag ligt.

Zwangerschapsdiscriminatie structureel probleem dat meer aandacht verdient

Onterechte beëindiging van contracten

In 2015 ontving het College voor de Rechten van de Mens ruim 600 vragen over zwangerschapsdiscriminatie en 38 verzoeken om een uitspraak. Ook dit jaar zet deze trend zich voort. Alleen al in de afgelopen twee maanden oordeelde het College dat vijf werkgevers onterecht het contract van een medewerkster niet verlengden vanwege haar zwangerschap:

Maatregelen op basis van vervolgonderzoek ‘Hoe is het bevallen?’

In september 2016 publiceert het College voor de Rechten van de Mens de resultaten van een vervolgonderzoek op het in 2012 gepubliceerde rapport ‘Hoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk’. Met de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit voortkomen gaat het College opnieuw in gesprek met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om tot een actieplan te komen. Hiermee geeft het College gehoor aan de motie van de Tweede Kamer met het verzoek aan de regering om maatregelen te nemen die zwangerschapsdiscriminatie tegen gaan.

Belemmering arbeidsparticipatie

Zwangerschapsdiscriminatie is nog steeds een veelvoorkomende belemmering voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en staat de economische zelfstandigheid van vrouwen in de weg. Zwangere vrouwen en jonge moeders die zich gediscrimineerd voelen op de werkvloer vanwege hun zwangerschap, bijvoorbeeld omdat hun contract niet wordt verlengd, kunnen bij het College een verzoek om een oordeel indienen. Als het College een verzoek in behandeling neemt, volgt er een onderzoek en een zitting. Uiteindelijk geeft het College een oordeel waarbij getoetst wordt aan de gelijkebehandelingswetgeving.

Meer informatie over zwanger en werk

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 - 52 30 73 28, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.