College adviseert onderwijsinstellingen: zorg voor meer duidelijkheid over mogelijkheden tijdens studie en zwangerschap

26 februari 2020 - Laatste update 22 juni 2020

Het College voor de Rechten van de Mens kreeg een verzoek om een oordeel van een studente die tijdens haar studie in de problemen kwam vanwege haar zwangerschap. De studente kreeg geen extra herkansingsmogelijkheid voor haar laatste vak, terwijl de reguliere herkansing één dag voor haar uitgerekende bevallingsdatum gepland stond.

Het College oordeelt dat de hogeschool de studente heeft gediscrimineerd op grond van haar geslacht. Ook adviseert het College de hogeschool om meer duidelijkheid te geven over welke regelingen van toepassing zijn in geval van zwangerschap. 

De vrouw volgde een opleiding Human Resource Management aan de Haagse Hogeschool. Zij is eind mei 2019 gezakt voor het laatste vak dat zij nog moest halen om de opleiding af te ronden. Toen zij er achter kwam dat de herkansing voor dit vak was gepland op de dag na haar uitgerekende bevallingsdatum, heeft ze gevraagd om de herkansing vóór 7 juni 2019 te mogen doen. Volgens de hogeschool was dit in verband met de voorbereidingstijd van de herkansing onmogelijk. De student heeft daarna gevraagd of het mogelijk was om de herkansing nog wel in hetzelfde studiejaar te mogen doen. Dit verzoek wees de school af. De student vindt dat de hogeschool haar benadeelde door haar geen extra herkansing te geven in hetzelfde studiejaar, terwijl zij vanwege haar bevallingsdatum niet kon meedoen aan de reguliere herkansing (oordeel 2020-17).

Gelijke behandeling

Het is in Nederland niet toegestaan om vrouwen anders te behandelen vanwege zwangerschap of (jong) moederschap. Niet op het werk, maar ook niet bij de studie. Dit is vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Dat betekent dat opleidingen (mbo, hbo, universiteit) studentes niet mogen benadelen vanwege hun zwangerschap of zwangerschap gerelateerde ziekten en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat houdt soms ook in dat onderwijsinstellingen belemmeringen moeten wegnemen die studentes ondervinden vanwege hun zwangerschap, zodat deze studentes in staat worden gesteld hun opleiding af te ronden.

Aanbeveling aan scholen

Tijdens de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens bleek dat het voor studentes en medewerkers van de hogeschool soms onduidelijk is welke regelingen en mogelijkheden er zijn voor een studente die zwanger is tijdens haar studie. Ook is niet altijd duidelijk bij welke personen studentes en medewerkers daarvoor terecht kunnen. Daarom adviseert het College de hogeschool om op schrift te stellen welke regelingen mogelijk zijn in geval van zwangerschap, bij wie een studente of personeelslid terecht kan voor vragen en bij wie deze verzoeken ingediend kunnen worden. Dit advies geldt ook voor alle andere hogescholen, mbo-scholen en universiteiten die hierover nog niets op schrift hebben gesteld.

Onderwijsinstellingen die hier vragen over hebben of een regeling voor willen leggen aan het College kunnen contact met ons opnemen. Dit via info@mensenrechten.nl of (030) 888 38 88 (iedere werkdag tussen 10.00-16.00).

Meld discriminatie

Maak jij tijdens jouw studie mee dat je ongelijk behandeld wordt vanwege je zwangerschap of moederschap? Meld jouw ervaring of vraag een oordeel aan over jouw discriminatieklacht. Met vragen kun je ons op werkdagen bellen tussen 10.00 uur en 16.00 uur op (030) 888 38 88.

Lees meer over zwangerschapsdiscriminatie