College laat onderzoek doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer

17 februari 2021 - Laatste update 17 februari 2021

Seksuele intimidatie op de werkvloer komt in Nederland nog veel voor. Er is echter nog weinig bekend over hoe werkgevers omgaan met klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarom laat het College onderzoek doen naar de meldingsbereidheid onder werknemers bij klachten over seksuele intimidatie en de wijze waarop werkgevers deze klachten afhandelen.

Wat is seksuele intimidatie en wat heeft het met mensenrechten te maken?

Van seksuele intimidatie is sprake wanneer iemand geconfronteerd wordt met ongewenst seksueel gedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een collega of een leidinggevende een werknemer seksueel getinte berichten (oordeel 2016-114) stuurt en/of deze werknemer betast (oordeel 2013-46). Voor slachtoffers betekent seksuele intimidatie aantasting van hun lichamelijke integriteit en hun recht op veiligheid. Op langere termijn kan seksuele intimidatie zelfs tot gevolg hebben dat slachtoffers vaker (voortijdig) vertrekken en carrière kansen mislopen.

Wat is de rol van werkgevers?

Werkgevers zijn verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen, en als het toch voorkomt, hier passend beleid op te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om maatregelen te nemen die beschermen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer en klachten over seksuele intimidatie zorgvuldig te behandelen.

Waarom laat het College dit onderzoek doen?

Werknemers kunnen klagen over seksuele intimidatie op de werkvloer. Dit kan bij de werkgever of bij instanties zoals het College. Er is echter nog weinig bekend over hoe werkgevers in de praktijk met deze klachten omgaan en in welke mate (vermeende) slachtoffers van seksuele intimidatie tevreden zijn met de afhandeling van hun klacht.

Met dit onderzoek, uitgevoerd door de Beleidsonderzoekers, wil het College in kaart brengen welke factoren de meldingsbereidheid van werknemers beïnvloeden. Ook wil het College inventariseren of en zo ja welke knelpunten zich voordoen bij het indienen en afhandelen van klachten over seksuele intimidatie. Het onderzoek bestaat uit een voorbereidende literatuurstudie, een online enquête onder werknemers, een telefonische enquête onder werkgevers en verdiepende interviews met werknemers en werkgevers die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Het College verwacht medio 2021 met dit onderzoek uit te komen.

Meer informatie:

Mensenrechtendossier: Gendergelijkheid