College oordeelt over verschil in kapperstarieven voor mannen en vrouwen

16 maart 2020 - Laatste update 10 augustus 2020

Bij Wave International Hairstyling B.V. en een aantal kapsalons van Tony en Guy Holland B.V. betalen vrouwelijke klanten voor een kappersbehandeling meer dan mannelijke klanten. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat hier sprake is van discriminatie op grond van geslacht. Ook beveelt het College voor de Rechten van de Mens de bedrijven aan om op hun prijslijsten de aangeboden behandelingen naar inhoud en tijdsduur te omschrijven en de tarieven alleen daaraan te koppelen.

Een vrouw stapte naar het College omdat zij voor een kappersbehandeling bij een aantal vestigingen van de kapsalons van Tony & Guy en bij de door Wave geëxploiteerde kapsalons Cosmo Hairstyling meer moet betalen dan mannelijke klanten. De vrouw vindt dit discriminatie op grond van haar geslacht en vraagt het College om een oordeel.

Waarom zijn er prijsverschillen?

Beide bedrijven geven aan dat de prijsverschillen verklaarbaar zijn. De kappersbehandelingen voor vrouwen zijn uitgebreider en tijdsintensiever dan voor mannen en daarom zijn de prijzen voor vrouwen hoger.

Keuzevrijheid

Ter zitting is gebleken dat de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde behandeling, de één duurder dan de ander, bij deze kapperszaken voor mannen groter is dan voor vrouwen. Vrouwen kunnen namelijk niet kiezen voor een kortere, minder omvangrijke en goedkopere behandeling, terwijl mannen wel voor een duurdere behandeling kunnen kiezen. Dat een vrouw een goedkopere variant van de behandeling zou kunnen kiezen zou volgens beide bedrijven afdoen aan de luxe formule van de kapsalon en de kwaliteit van de kappersbehandelingen die ze als standaardniveau willen aanbieden aan vrouwen. Wave International Hairstyling B.V. stelt dat verzoeken van vrouwen voor een beperkter en goedkopere behandeling die in de salons worden geuit wel bespreekbaar zijn. Dit zou echter betekenen dat vrouwen altijd eerst moeten onderhandelen over een lagere prijs.

Wat oordeelt het College?

Het College toetst klachten over discriminatie aan de Nederlandse gelijkebehandelingswetten. Het doel van deze wetten is om tegen te gaan dat onder meer vrouwen maatschappelijk worden achtergesteld of benadeeld en daardoor belemmerd worden in hun ontplooiingsmogelijkheden. Deze wetten bevatten regels over het maken van onderscheid tussen mannen en vrouwen. Zo bepaalt deze wetgeving ook dat het bij dienstverlening verboden is om onderscheid op grond van geslacht te maken. Dit verbod verplicht bedrijven niet om voor vormen van dienstverlening die qua duur en inhoud ongelijk zijn, toch gelijke prijzen te rekenen.

In het geval van deze kapsalons dwingt de geringere keuzevrijheid voor vrouwen hen echter wel in de richting van de langere en uitvoeriger behandeling, met een hogere prijs, ook als hun kapsel niet zo’n uitvoeriger behandeling vergt. Dat maakt dat het geslacht van de klant bepalend is bij het aanbod van kappersbehandelingen en het daaraan gekoppelde prijsbeleid. Daarmee is er sprake van een direct onderscheid op grond van geslacht. Dat is verboden tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering van toepassing is. Daarvan is in beide zaken geen sprake.

Aanbeveling College

Het College beveelt Wave International Hairstyling B.V. en Tony & Guy Holland B.V. aan om op hun prijslijsten de inhoud en elementen van de aangeboden behandelingen te omschrijven en de tarieven alleen daaraan (dus aan die inhoudelijke verschillen tussen de behandelingen) te koppelen. Hiermee wordt voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat een bepaalde kappersbehandeling slechts aangeboden wordt voor personen van één bepaald geslacht.

Lees de oordelen:

Wave International Hairstyling B.V. discrimineert een vrouw op grond van haar geslacht bij het aanbod en de tarieven van kappersbehandelingen (2020-23).

Tony & Guy Holland B.V. discrimineert een vrouw op grond van haar geslacht bij het aanbod en de tarieven van kappersbehandelingen (2020-22).

Meer informatie

Onderwerpen