College rapporteert aan VN Comité inzake uitbanning rassendiscriminatie

17 juli 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Op 18 en 19 augustus 2015 verschijnt Nederland voor het VN Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. Dit Comité houdt toezicht op de naleving van het VN Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie, onder meer door rapportages van de regering te bespreken. In juli 2013 heeft Nederland een rapportage ingediend. Het College heeft op 6 juli 2015 als onafhankelijk mensenrechteninstituut een eigen rapportage over de naleving van dit mensenrechtenverdrag aan het VN Comité gestuurd. De leden van het Comité kunnen deze informatie gebruiken om hun vragen aan Nederland voor te bereiden. De bespreking mondt uit in een landencommentaar - de zogenoemde 'concluding observations' - met aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om rassendiscriminatie te voorkomen en te bestrijden.

College rapporteert aan VN Comité inzake uitbanning rassendiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens noemt de onder meer de volgende punten:

Nederland maakt zich weliswaar sterk voor de strijd tegen rassendiscriminatie, maar meer aandacht is nodig ter voorkoming van discriminatie. Er ligt nu veel nadruk op het vergroten van de bereidheid tot melden van discriminatie, zodat daar achteraf tegen kan worden opgetreden. Maar het is ook nodig meer te doen om ervoor te zorgen dat minder discriminatie plaatsvindt. Dat zou onder meer kunnen door maatregelen gericht op het tegengaan van vooroordelen en stereotyperingen. Ook dat is een verplichting uit het VN Verdrag.

Beleid tegen discriminatie is algemeen van aard. Het uitgangspunt is dat alle groepen hier baat bij hebben. Het College constateert dat dit niet altijd het geval is. Vaker dan nu gebeurt is beleid nodig dat op specifieke groepen is gericht.

De regering legt een grote verantwoordelijkheid bij individuele burgers in de strijd tegen discriminatie en ziet een te kleine rol voor zichzelf. De overheid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om het voor iedereen mogelijk te maken volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Meer algemene informatie (in het Engels) over het Comité is hier te vinden.

Meer informatie en documenten op de rapportage van Nederland betrekking hebben zijn te vinden op de website van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens.

Meer informatie in het Nederlands over eerdere rapportages aan het Comité is te vinden op de website mensenrechtenkwesties.nl van het College.