Een digitale wereld voor iedereen

7 oktober 2020 - Laatste update 2 november 2020

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) ontvangt veel vragen en signalen over de digitale toegankelijkheid van websites en apps. Hoe kunnen websites en apps meer toegankelijk worden gemaakt? Welke informatie moet toegankelijk zijn? Welke verplichtingen gelden hierbij? In het kader van de Week van de Toegankelijkheid deelt het College vandaag een handreiking met meer informatie over de verschillende regels en verplichtingen. Voor een inclusieve samenleving moet namelijk iedereen toegang hebben tot de digitale wereld.

Digitale toegankelijkheid

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Online boodschappen bestellen, je belastingaangifte doen, vergaderen of een afspraak bij de tandarts maken: tegenwoordig vindt een groot gedeelte van ons leven online plaats. Het is dus belangrijk dat iedereen volledig toegang heeft tot online informatie en voorzieningen. Voor mensen met een beperking is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Zij hebben niet altijd toegang tot belangrijke informatie, of kunnen niet zelf een voorziening aanvragen. Hierdoor zijn zij vaak afhankelijk van anderen om websites te kunnen bezoeken. Dit heeft invloed op de zelfstandigheid, participatie en gelijkheid van mensen met een beperking.

VN-verdrag handicap

In Nederland geldt sinds 2016 het VN-verdrag handicap. Het College is toezichthouder op het VN-verdrag handicap en zet zich in om de positie van mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren. Volgens het verdrag hebben zij het recht om volwaardig en op gelijke voet met anderen deel te nemen aan onze samenleving. Dit betekent dus ook dat iedereen toegang moet hebben tot de digitale wereld. Het verdrag verplicht staten om ervoor te waarborgen dat voor het publiek bedoelde informatie van de overheid toegankelijk is voor mensen met een beperking. Veel informatie van de overheid is namelijk via websites en apps beschikbaar. Daarnaast stelt het verdrag dat de overheid ervoor moet zorgen dat anderen ook hun digitale toegankelijkheid verbeteren, vooral als zij hun diensten aanbieden via het internet.

Testteam van ervaringsdeskundigen

Er zijn verschillende manieren om de digitale toegankelijkheid van een website of app te verbeteren. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar kleurcontrast, lettergrootte, ondertiteling en spraaknavigatie. Welke oplossing nodig is om een website toegankelijker te maken verschilt per beperking. Het inzetten van een testteam van ervaringsdeskundigen is daarom essentieel en zeer waardevol. Mensen met een beperking kunnen immers goed aangeven welke hindernissen zij tegenkomen bij het gebruik van een website of app. Ervaringsdeskundigheid is ook een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag handicap; mensen met een beperking moeten betrokken worden bij het maken en uitvoeren van beleid.  

Wet- en regelgeving

Digitale toegankelijkheid is een wettelijke verplichting. Om de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren zijn er verschillende regels opgesteld door de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Voor de overheid kunnen andere verplichtingen gelden dan voor particulieren. In de handreiking kan je meer lezen over de regelgeving op zowel nationaal als Europees niveau en wat dit betekent voor overheden en particulieren.

Meer informatie