Jacobine Geel nieuwe voorzitter College voor de Rechten van de Mens

9 juli 2021 - Laatste update 9 juli 2021

Jacobine Geel wordt per 1 september 2021 de voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Rechtsbescherming besloten haar voor te dragen voor benoeming. Ze volgt Adriana van Dooijeweert op, die per 31 augustus 2021 afscheid neemt als voorzitter.

Jacobine Geel (1963) is sinds 2013 bestuursvoorzitter van de Nederlandse GGZ, de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Zij neemt na twee termijnen per 31 augustus afscheid als bestuursvoorzitter van de Nederlandse GGZ.

Behalve haar bestuurlijk werk is Jacobine Geel ook werkzaam als programmamaker en houdt zich bezig met onderwerpen op het snijvlak van samenleving, cultuur, levensbeschouwing en politiek waarbij de waardigheid van mensen en hun rechten een rode draad vormen.

Het College is verheugd met de komst van Jacobine Geel als nieuwe voorzitter. Zij heeft ervaring met verbindend en sturend leiderschap binnen een werkveld waar maatschappelijke en politieke druk aan de orde van de dag zijn. Het College verwacht dat Jacobine deze bestuurlijke ervaring uitstekend zal kunnen inzetten om de positie en de effectiviteit van het College verder te versterken, de interne en externe samenwerking van de organisatie te optimaliseren en het gezag van mensenrechten in het algemeen te bevorderen. 

Jacobine Geel: “Om deel te willen nemen aan een samenleving moet iemand ook deel kunnen nemen. Dat is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. In iedere samenleving, ook de Nederlandse, kan niet iedereen zijn of haar rechten op dezelfde manier verwezenlijken. Mijn jarenlange betrokkenheid bij de GGZ heeft dit besef zeer gescherpt, en mijn motivatie om hieraan iets te veranderen alleen maar vergroot. Het voorzitterschap van het College voor de Rechten van de Mens biedt hiertoe een unieke mogelijkheid.”

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is de onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Het College ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Aan de benoeming tot voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens is een termijn van zes jaar verbonden.

Onderwerpen

mensenrechten