Meer bekendheid over de uitzonderingen op mondkapjesplicht nodig: mensen met een beperking vaak geweigerd

9 december 2020 - Laatste update 9 december 2020

Mensen die in aanmerking komen voor de uitzondering op de regel om een mondkapje te dragen, worden toch vaak alsnog geweigerd bij winkels en andere openbare gebouwen. Ook als ze een kaartje bij zich hebben, zoals de overheid heeft gefaciliteerd. Daarnaast krijgen ze soms onterecht een boete of negatieve opmerkingen. Zelfs nadat zij uitgebreid toelichting hebben gegeven over hun (medische) situatie. Om vervelende situaties te vermijden blijven veel mensen met een beperking nu noodgedwongen thuis. Dit betekent dat zij momenteel niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Foto van vrouw die een mondkapje draagt en bij een schap staat in een supermarkt

Meldingen en vragen

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt dagelijks meerdere meldingen van mensen die door medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Ook discriminatiemeldpunten en Ieder(in) ontvangen veel telefoontjes over de mondkapjesplicht. Ieder(in) opende op 1 december een speciaal meldpunt voor dergelijke vragen en klachten. Uit de meldingen blijkt dat mensen in vervelende situaties terechtkomen en zich zelfs vaak moeten blijven verantwoorden. Hierdoor voelen ze zich vaak buitengesloten. Dit vindt het College een zorgwekkende situatie. Het College is dan ook blij met het meldpunt van Ieder(in) en de inspanningen van de overheid en andere instanties om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de uitzondering op de mondkapjesplicht voor mensen met een beperking.

Wat speelt er?

Het College ziet dat de overheid actief bezig is om de uitzonderingsregel uitvoerbaar te maken door het instellen van het uitzonderingskaartje. Op de website van de Rijksoverheid is daarnaast te vinden wie uitgezonderd is en hoe zij dit kunnen aantonen. Wat hun rechten zijn. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat er nog steeds veel onduidelijkheid heerst. Aan de ene kant vinden bijvoorbeeld winkeliers, conducteurs of handhavers het niet makkelijk om onderscheid te maken tussen mensen die een mondkapje niet wíllen of niet kúnnen dragen. Aan de andere kant weten mensen met een beperking vaak niet of ze in aanmerking kunnen komen voor de uitzonderingsregeling. Ook weten ze niet hoe ze het beste kunnen aantonen dat ze een beperking hebben.

Wat doet het College?

Het College wil als toezichthouder graag een bijdrage leveren aan het geven van meer bekendheid aan de uitzonderingsregels. Daarnaast probeert het College verzoeken om een oordeel in specifieke omstandigheden die binnen het gelijke behandelingsrecht vallen met voorrang op te pakken. Tot slot roept het College iedereen op om altijd een melding te doen van dergelijke situaties; bij het College, Ieder(in) of andere discriminatiebureaus. Alleen op die manier ontstaat een beter beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor mensen met een beperking.

Neem voor meer informatie contact op met het College door een e-mail te sturen naar info@mensenrechten.nl.

Onderwerpen

VN-verdrag handicap