Meld oplossingen voor problemen toegankelijkheid in anderhalvemetersamenleving

26 mei 2020 - Laatste update 23 juni 2020

Het meldpunt Goed Toegankelijk ontving meer dan 100 meldingen over toegankelijkheid in de anderhalvemetersamenleving. Het overgrote deel van deze meldingen ging over problemen met toegankelijkheid. We roepen mensen met een beperking en ondernemers op hun oplossingen voor deze problemen te melden.

"Winkelwagens of mandjes zijn nu verplicht, maar die kan ik met mijn rolstoel niet duwen of dragen. Daardoor mag ik soms de winkel helemaal niet meer in."

"Ik ben slechthorend en ik ben aan één kant doof. Normaal kan ik hier prima mee functioneren. Ik heb nooit echt problemen gehad om mensen te verstaan, hier leer je meer omgaan. Maar nu zijn er overal plastic schermen, die zijn voor mij een enorme barrière. Ik hoor de mensen achter de schermen niet."

Het zijn enkele voorbeelden van problemen die mensen met een beperking ervaren, in de coronacrisis en nu we ons opmaken voor de nieuwe anderhalvemetersamenleving.

Oplossingen voor gemelde problemen

We hebben een aantal veelvoorkomende problemen met toegankelijkheid op onze website geplaatst. Je vindt ze hier:

Zie je een oplossing voor één van deze problemen? Of ben je ondernemer en heb je in jouw bedrijf goede oplossingen hiervoor gevonden ? Deel dit dan met ons. Dat kan via het meldformulier voor oplossingen op onze website.

Let op: het meldpunt is per 14 juni gesloten.