Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel

30 juli 2020 - Laatste update 13 augustus 2020

Het College voor de Rechten van de Mens opende het meldpunt Goed Toegankelijk op 14 mei 2020. Als toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap wilden we in kaart brengen welke problemen mensen met een beperking ervaren met toegankelijkheid tijdens de coronacrisis. Nu de resultaten binnen zijn, roept het College op tot het waarborgen van toegankelijkheid in coronaprotocollen, waaronder het protocol Verantwoord Winkelen. Participatie van organisaties door en voor mensen met een beperking is daarbij essentieel.

147 meldingen

Het meldpunt was open van 14 mei tot en met 14 juni 2020. In deze periode kwamen er 147 meldingen binnen. Van de 147 meldingen gingen er 122 over een probleem en 25 over een oplossing.

Aandacht voor mensen met een beperking in anderhalvemetersamenleving

Belangrijk uitgangspunt in het VN-verdrag handicap is zelfstandig en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Toegankelijkheid van goederen en diensten is daarbij cruciaal. In de coronacrisis staan deze uitgangspunten in het bijzonder onder druk. Versoepeling van maatregelen betekent voor mensen uit een risicogroep in de praktijk juist een groter risico en een maatschappelijk isolement.

Het College vraagt dan ook met klem aandacht voor de rechten van mensen met een beperking bij de inrichting van de anderhalvemetersamenleving. Het College roept op om de protocollen aan te passen en toegankelijkheid erin op te nemen. Daarbij is het  belangrijkste punt dat mensen met een beperking zelf hierbij betrokken worden.

Pas protocol ‘Verantwoord winkelen’ aan

Naar aanleiding van het meldpunt Goed Toegankelijk richt het College zich in het bijzonder op het protocol ‘Verantwoord winkelen’. Het College gaat hierover verder in gesprek met betrokken partijen als de Rijksoverheid en MKB Nederland.

Daarnaast zal het College aandacht blijven vragen voor good practices en de verplichtingen die uit het VN-verdrag handicap en de daarop gebaseerde wetgeving komen.

Meer informatie

Lees meer over de meldingen en uitkomsten van het meldpunt Goed Toegankelijk.