Nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens

26 april 2017 - Laatste update 26 april 2017

Vandaag besloot de ministerraad de nieuwe leden van het College voor de Rechten van de Mens voor te dragen voor benoeming door Zijne Majesteit de Koning. Jan-Peter Loof en Quirine Eijkman zijn de nieuwe ondervoorzitters. Mariam Chébti en Geneviève Lieuw worden voorgedragen als lid van het College. Tot slot worden Aniel Pahladsingh, Stans Goudsmit en Emile Hofhuis voorgedragen als plaatsvervangende leden. Voorzitter Adriana van Dooijeweert: “deze voordrachten zijn een bijzonder moment voor het College. De nieuwe samenstelling van de leden zal de komende jaren het gezicht en werk van het College in belangrijke mate bepalen.”

Nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens

Omdat een aantal termijnen van zittende leden verloopt en enkele functies vacant kwamen, startte het College eind vorig jaar een wervingsprocedure. De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de Raad van Advies en het College. Diversiteit was en is een belangrijk aandachtspunt voor het College.

Wie zijn de nieuwe leden?

Ondervoorzitters

Jan-Peter Loof is naast lid van het College ook verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij heeft specifieke expertise en ervaring op het gebied van gelijke behandeling, (inter)nationale mensenrechtennormen en onderzoek naar politieke- en vrijheidsrechten. Quirine Eijkman is verbonden aan de Hogeschool Utrecht als lector Toegang tot het Recht en als rechtssocioloog aan de Universiteit Leiden. Quirine heeft veel ervaring met praktijkonderzoek en -onderwijs, in het bijzonder over lokale mensenrechten en veiligheid.

Collegeleden

Mariam Chébti is momenteel gerechtsauditeur bij de Hoge Raad. Als liaison-officer is zij betrokken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Benelux Gerechtshof en de European Commission for Democracy through Law. Zij is zeer ervaren op het gebied van Europese en internationale mensenrechten. Geneviève Lieuw werkt nu als senior adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft ruime werkervaring met betrekking tot Caribisch Nederland. Zij heeft veel ervaring met mensenrechtenprojecten op nationaal en internationaal niveau. Verder heeft zij specifieke expertise over de praktische toepassing van mensenrechten.

Plaatsvervangers

Aniel Pahladsingh is werkzaam bij de Raad van State en heeft belangrijke juridische kennis op onder andere het gebied van gelijke behandeling. Emile Hofhuis is nu ondervoorzitter Frontoffice & Oordelen. Nadat zijn termijn verloopt blijft hij actief als plaatsvervangend lid. Stans Goudsmit is nu collegelid. Ook zij blijft na haar benoemingstermijn actief als plaatsvervangend lid. Evenals bij de vervolgbenoeming van de heer Hofhuis is op deze manier de continuïteit in het oordelenproces gewaarborgd.

Over het College

Het College van de Rechten van de Mens bestaat naast voorzitter Adriana van Dooijeweert uit twee ondervoorzitters en maximaal negen leden. Daarnaast kunnen nog plaatsvervangende leden worden benoemd.