Officiële presentatie SCP-rapport 'Worden wie je bent'

20 november 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Dinsdag 20 november organiseert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een bijeenkomst rondom het rapport "Worden wie je bent" dat 17 november gepubliceerd is. Doel van deze bijeenkomst is de positie van transgenders beter te begrijpen en oplossingen te vinden voor de geconstateerde problemen.

Officiële presentatie SCP-rapport 'Worden wie je bent'

Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, is lid van een van de panels die discussies houden over gelijke behandeling, zorg en werk.

Wat zijn transgenders?

Transgenders zijn personen waarbij het geboortegeslacht en de zogenoemde genderidentiteit niet (helemaal) met elkaar in overeenstemming zijn. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld als man geboren maar voelen zich vrouw.

Conclusies rapport

Uit het rapport blijkt onder meer dat Nederland ruim 48.000 transgenders kent. Op het werk is ongeveer de helft hierover open en in vergelijking met de Nederlandse bevolking zijn transgenders vaker eenzaam. Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheidspercentages liggen drie tot vier maal hoger dan gemiddeld; een derde van de alleenstaande transgenders heeft een inkomen onder de armoedegrens. 21 procent van de transgenders deed ooit een zelfmoordpoging.

Voor meer informatie bekijk het rapport van het SCP via deze link.

Discriminatie van transgenders

Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van transgenders die te maken kregen met geweld of discriminatie, geen melding heeft gedaan bij de politie of een anti-discriminatiebureau. Discriminatie van transgender personen is verboden op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (Awgb). Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de Awgb en heeft de afgelopen jaren meerdere oordelen uitgesproken waarbij een transgender persoon een klacht heeft ingediend.

Een bekend voorbeeld is transgender Justus Eisfeld die geboren is als vrouw, maar na een operatie al enige jaren man is. De UvA wilde en kon in eerste instantie de bul niet aanpassen aan de geslachtsverandering. Na het oordeel van de toenmalige Commissie Gelijke Behandeling dat dit discriminatie is heeft de minister eind 2010 bepaald dat transgenders een nieuwe bul mogen ontvangen van de onderwijsinstelling.