Permanente uitsluiting bloeddonatie homo- en biseksuele mannen is discriminatie

29 april 2015 - Laatste update 14 augustus 2020

Bloed kan levensreddend zijn en daarom is bloeddonatie van groot belang. In Nederland kunnen mannen die seks hebben of hebben gehad met mannen geen bloed doneren. Zij worden door Stichting Sanquin bloedvoorziening permanent uitgesloten als donateur. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat permanente uitsluiting leidt tot discriminatie van homoseksuele en biseksuele mannen. Bovendien blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Maastricht en Sanquin dat permanente uitsluiting niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van het bloed. Reden dus om het donorselectiebeleid aan te passen.

Sanquin is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. Om de kwaliteit van het bloed te waarborgen hanteert Sanquin een streng selectiebeleid. Op basis van dit beleid worden mannen die seksuele contacten hebben of hebben gehad met mannen uitgesloten als bloeddonor. Volgens Sanquin geldt voor deze groep een verhoogd besmettingsrisico met ernstige bloedoverdraagbare infecties, zoals hiv. Een man die graag bloed wil geven vindt dat Sanquin hem met het beleid discrimineert.

Het College onderzocht in deze zaak of permanente uitsluiting nog steeds noodzakelijk is voor de veiligheid van bloedproducten. De gevolgen van het toedienen van besmet bloed zijn heel ernstig voor de ontvanger. Toch maakt recent onderzoek van de Universiteit Maastricht en Sanquin duidelijk dat permanente uitsluiting van mannen die seks hebben of hebben gehad met mannen als bloeddonor niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van bloedproducten. Het beleid van Sanquin kan dan ook niet meer worden gerechtvaardigd. Op het moment dat Sanquin de man uitsloot als bloeddonor, kon de stichting dit al vermoeden. Daarom oordeelt het College dat Sanquin de man discrimineert door hem permanent uit te sluiten als bloeddonor.

Lees de brief aan de minister van VWS over het oordeel over bloeddonatie

Voor de redactie

Persvoorlichting: tel. 030 - 888 3 888, e-mail communicatie@mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.