School mag zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren

7 januari 2019 - Laatste update 21 augustus 2020

Iedere school is verplicht te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes (voornamelijk type 1) nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden.

Op verzoek van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School brachten wij een advies uit over de vraag welke verantwoordelijkheden schoolbesturen hebben op het gebied van diabeteszorg aan leerlingen.

Het College adviseert aan de hand van wetgeving, zoals de Wet op de Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt is dat leerlingen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege hun beperking. Krijgen ze geen passende ondersteuning in het onderwijs, terwijl zij daar wel recht op hebben en de school dit behoort te bieden, dan is dit discriminatie.

Lees hier het Advies Diabeteszorg in het onderwijs