TU Delft

19 december 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Technische Universiteit (TU) Delft tien hoge(re) wetenschappelijke functies alleen voor vrouwen mag openstellen. De TU Delft wil meer vrouwelijke universitaire(hoofd)docenten en hoogleraren binnenhalen en daarom een voorkeursbeleid voor vrouwen voeren. Voorkeursbeleid is een uitzondering op het uitgangspunt van gelijke behandeling en mag onder strikte voorwaarden gevoerd worden.

TU Delft

Eén van de belangrijke voorwaarden van voorkeursbeleid is dat de functie openstaat voor mannen en vrouwen en dat alleen bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een vrouw mag gaan. In dit bijzondere geval heeft de Technische Universiteit Delft zeer grondig aangetoond dat de achterstand zo hardnekkig is, dat het nodig is een aantal functies alleen voor vrouwen open te stellen om zo het aantal vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten en hoogleraren te vergroten.

De TU Delft heeft helder aangetoond dat er sprake is van ernstige achterstand van het aantal vrouwelijke wetenschappers aan de universiteit in relatie tot het beschikbare aanbod. Diverse initiatieven hebben niet geleid tot het gewenste effect van meer vrouwen aan de top. Zo heeft de TU Delft onder andere ingesteld dat in iedere selectiecommissie – verantwoordelijk voor de bevordering van universitair docent naar universitair hoofddocent- minimaal een vrouw vertegenwoordigd is. Ook vinden twee keer per jaar gesprekken plaats met de managementteams waarbij streef- en realisatiewaarden met betrekking tot het aantal vrouwen besproken wordt. Er is aandacht voor stereotyperingen bij het opstellen van de profielbeschrijvingen. Ondanks deze en andere maatregelen bleef het aantal vrouwelijke wetenschappers naar verhouding erg laag. Daarom heeft de universiteit er voor gekozen om tien wetenschappelijke functies alleen voor vrouwen open te stellen. In dit geval vindt het College dat deze tijdelijke maatregel niet in strijd is met de gelijkebehandelingswetgeving.

Aanleiding voor deze zaak is het project Delft Technology Fellowship (DTF) dat de TU Delft in het leven heeft geroepen om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. Het DTF is opengesteld voor tien vrouwen. Een mannelijke alumnus heeft een procedure bij het College aangespannen aangezien hij niet in aanmerking komt voor een positie bij het DTF.

Voor meer informatie:

Lees het oordeel en de samenvatting (2012-195) of neem contact op met Barbara Bos (persvoorlichter) 06 - 48130042