Verdrag van Istanbul bekrachtigd

20 november 2015 - Laatste update 26 januari 2016

Op 18 november 2015 heeft Nederland het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld geratificeerd. Het treedt voor Nederland op 1 maart 2016 in werking.

Verdrag van Istanbul bekrachtigd

Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gendersensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. De overheid laat een project uitvoeren door Regioplan, Atria en Movisie om bij te dragen aan een gendersensitieve aanpak van huiselijk geweld. Voorlichting en bewustwording zijn belangrijk om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Staten moeten ook maatregelen nemen om discriminatie van vrouwen uit te bannen en de eigen kracht van vrouwen te bevorderen. Daarnaast moeten maatregelen ook mannen en jongens stimuleren om actief bij te dragen aan het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Het verdrag besteedt veel aandacht aan de maatregelen die nodig zijn voor de opvang en bescherming van slachtoffers.

Caribisch Nederland

De goedkeuringswet strekt wel tot goedkeuring van het Verdrag van Istanbul in Caribisch Nederland maar omdat de uitvoeringswet alleen voor het Europese deel van Nederland geldig is zal het Verdrag alleen voor het Europese deel van Nederland van kracht zijn. De regering onderzoekt welke uitvoeringswetgeving nodig is om het Verdrag van Istanbul ook in Caribisch Nederland te laten gelden. De ernst en omvang van de problematiek op het terrein van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes in Caribisch Nederland is groot. De regering zet goede eerste stappen om het geweld te bestrijden en voortvarendheid is geboden in deze nijpende situatie. Het is van belang dat het Verdrag ook in dit deel van Nederland spoedig wordt geïmplementeerd. Nu gelden in Caribisch Nederland al de verplichtingen die uit – onder meer - het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag voortvloeien.

Wat doet het College?

Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten van vrouwen. Ook in Nederland zijn veel vrouwen slachtoffer van geweld, waaronder huiselijk geweld. Het College heeft al diverse malen aandacht besteed aan het Verdrag van Istanbul om bij te dragen aan de bewustwording. Het zal toezien op de naleving van het Verdrag van Istanbul in Nederland en ook op het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes in Caribisch Nederland.