VN-Mensenrechtenraad neemt UPR Nederland aan

22 september 2017 - Laatste update 27 september 2017

Iedere vier jaar legt de overheid aan de VN-Mensenrechtenraad verantwoording af over de mensenrechtensituatie in Nederland. Dit proces dat de Universal Periodic Review (UPR) heet vond dit jaar voor Nederland plaats. Vandaag stelde de Mensenrechtenraad tijdens een officiële zitting het rapport van Nederland vast. Daarnaast lichtte Nederland zijn reactie op de aanbevelingen toe. Tijdens de zitting reageerde de voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Adriana van Dooijeweert, op het rapport. Het College waardeert de inzet van Nederland daar waar het gaat om het organiseren van de dialoog tussen de delegaties, overheid, het College en ngo’s. Maar het College is ook kritisch. De kwaliteit van het rapport en de mate waarin invulling lijkt te worden gegeven aan de aanbevelingen stelt teleur.

VN-Mensenrechtenraad neemt UPR Nederland aan

De aanbevelingen die Nederland heeft geaccepteerd bevatten nauwelijks nieuwe acties, waardoor de indruk ontstaat dat men weer overgaat tot de praktijk van alledag. Terwijl de UPR eigenlijk pas start na vaststelling van het rapport. Het is aan de overheid om de aanbevelingen op te volgen en hierover rekenschap af te geven. Het College stuurt erop aan dat Nederland daadwerkelijk met de aanbevelingen aan de slag gaat. Voor het College is het cruciaal dat de UPR leidt tot nieuwe acties gedreven vanuit de mensenrechten. Het opvolgen van het huidige Nationale Actieplan Mensenrechten is daarvoor een uiterst effectief middel.

Hoe werkt de UPR?

Begin dit jaar stuurde de overheid het rapport over mensenrechten in Nederland aan de VN-Mensenrechtenraad. In mei is het rapport in de Raad besproken. Tijdens deze bespreking reageren andere landen op het rapport door vragen te stellen en aanbevelingen te doen. Daarna wordt er een reeks aanbevelingen aan Nederland vastgesteld. Tijdens dit proces leveren het College en ngo’s ook informatie aan door te rapporteren en deel te nemen aan de werksessies. Zo krijgen andere landen een evenwichtig beeld van de mensenrechtensituatie in Nederland.

Vandaag is niet alleen het rapport officieel vastgesteld, maar lichtte Nederland ook de reactie op de aanbevelingen toe. Hierin gaf Nederland aan of ze een aanbeveling accepteren (en er dus iets mee doet) of ter kennisgeving noteert. Nederland heeft in totaal 203 aanbevelingen gekregen over zeer uiteenlopende onderwerpen van een groot aantal landen.

Meer informatie