Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs

20 mei 2020 - Laatste update 22 juni 2020

Het recht op onderwijs is een speerpunt voor het toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Dit najaar brengt het College voor de Rechten van de Mens advies uit over de betekenis van dit recht. Het College kijkt ook naar de Grondwet, Nederlandse wetten en andere verdragen. Het advies zal meer duidelijkheid geven over dit recht aan wie met onderwijs te maken heeft en een stevige basis vormen voor het werk van het College in de komende jaren.

 

Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap

Mensen met een handicap hebben recht op onderwijs. Het VN-verdrag handicap is het enige verdrag dat nadrukkelijk de term “inclusief onderwijs” noemt. De Nederlandse overheid moet passende maatregelen nemen om geleidelijk tot een inclusief onderwijssysteem te komen op alle niveaus van onderwijs. Het VN-verdrag gaat ook over toegankelijkheid van onderwijs en over gelijke behandeling bij onderwijs.

Wat doet het College?

Het College geeft oordelen over discriminatieklachten, bijvoorbeeld op grond van handicap en chronische ziekte. Sinds 2016 mag het College klachten over ongelijke behandeling bij het aanbieden van goederen en diensten behandelen. Ook bij onderwijs. Het College voor de Rechten van de Mens houdt in Nederland toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Ook op de uitvoering van het recht op onderwijs.

Bijzondere aandacht voor het recht op onderwijs

De komende jaren krijgt het recht op onderwijs van kinderen en mensen met een beperking extra aandacht bij het toezicht. Het College ontvangt nog steeds veel signalen van ouders van kinderen met een beperking, van studenten met een beperking en van mensen met een beperking die een leven lang willen leren. In overleg met mensen met een beperking en hun organisaties is onderwijs daarom gekozen als speerpunt. Een ander speerpunt is echt mee kunnen doen aan de samenleving. Onderwijs en echt meedoen aan de samenleving hebben vaak met elkaar te maken.

Hoe gaat het nu met het recht op onderwijs?

Het College ziet dat toegankelijkheid van het onderwijs en gelijke behandeling in de praktijk best lastig zijn. En inclusief onderwijs is een onderwerp waar ook verschillend over wordt gedacht. Het College ziet dat er toenemende aandacht is voor inclusiever onderwijs. Zo is er een beweging vanuit scholen en organisaties die zich hiermee bezighouden.

Waarom en wie gaat het College adviseren?

Het advies zal worden aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar het advies gaat niet alleen over onderwerpen waar regering en parlement over gaan. Het gaat ook over wat het recht betekent voor gemeenten, onderwijsinstellingen, leerlingen en hun ouders en studenten.

Het doel van het advies is om duidelijk te maken wat het recht op onderwijs volgens het VN-verdrag precies inhoudt. Wat zijn de rechten en plichten? En hoe nieuw of anders is het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap? Het advies zal ook de kennis over het VN-verdrag vergroten voor iedereen die betrokken is bij onderwijs aan leerlingen en studenten met een beperking.

Hoe gaat het verder?

Het College gaat om te beginnen in gesprek met organisaties van mensen met een beperking, ambtenaren, wetenschappers en andere juridische experts. Het advies wordt dit najaar verwacht. Dan komt er ook een bijeenkomst over het recht op onderwijs. Volg het College op Facebook, Twitter en LinkedIn voor updates.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College via: info@mensenrechten.nl.

Alvast verder lezen?

 

Onderwerpen