College voor de Rechten van de Mens opent meldpunt zwangerschapsdiscriminatie bij tijdelijk contract

18 mei 2017 - Laatste update 22 mei 2017

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt die een kind hebben gekregen heeft in 2016 te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. Ten opzichte van 2012 is dit aantal vrijwel gelijk gebleven, wat betekent dat zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt vrijwel niet is afgenomen. Vrouwen met een tijdelijk en flexibel contract lopen het meeste risico. Het College voor de Rechten van de Mens opent daarom een meldpunt waar vrouwen die hiermee te maken hebben gehad, zich kunnen melden.

College voor de Rechten van de Mens opent meldpunt zwangerschapsdiscriminatie bij tijdelijk contract

Discriminatie vanwege zwangerschap of pril moederschap komt helaas nog te vaak voor. In 2016 was het aantal vrouwen dat hier mee te maken had, slechts 2% minder dan het aantal in 2012. Zeker vrouwen met een tijdelijk en flexibel contract lopen veel risico. Nieuwe contracten worden bijvoorbeeld op het laatste moment gewijzigd of tijdelijke contracten worden niet verlengd. Ook blijkt dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt vaker beloning of opslag mislopen en kritischer dan hun niet-zwangere collega’s gevolgd worden in hun functioneren.

Meldpunt

Om zwangerschapsdiscriminatie op het werk te verminderen opent het College voor de Rechten van de Mens een meldpunt dat op maandag 22 mei 2017 live gaat. Met de meldingen die binnenkomen, hoopt het College beter zicht krijgen op de risico’s die vrouwen lopen, op de consequenties van een niet-verlengd contract en op het hoe en wat van zwangerschapsdiscriminatie bij verschillende soorten tijdelijke en flexibele contracten. Het College roept daarom alle vrouwen op die met zwangerschapsdiscriminatie te maken hebben gehad, zich te melden. Dit kan vanaf maandag 22 mei via www.mensenrechten.nl/zwangerschapsdiscriminatie.

Bij wet verboden

Jaarlijks hebben bijna 65.000 vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken. Sommigen verliezen er zelfs hun baan door. En dat in een periode waarin financiële zekerheid zo belangrijk is. Ook zwangere vrouwen hebben recht op gelijke behandeling, zo stelt de Algemene wet gelijke behandeling. Een werkgever mag een arbeidsverhouding niet beëindigen vanwege een zwangerschap. Dat betekent ook dat bij de afloop van een tijdelijk contract, een zwangerschap niet de reden of ook niet één van de redenen mag zijn om het contract niet te verlengen.

Verantwoordelijkheid

Uitzend- en bemiddelingsbureaus hebben een eigen verantwoordelijkheid om niet in strijd met de gelijke behandelingswetgeving te handelen. Dit betekent onder andere dat zij, wanneer er aanwijzingen zijn dat er (mogelijk) sprake is van ongelijke behandeling door de inlener of opdrachtgever, dit moeten onderzoeken. Ook moeten zij inleners of opdrachtgevers erop aanspreken als zij zich schuldig maken aan discriminatie. Melden loont Maakt u op uw werk mee dat u ongelijk behandeld wordt vanwege uw zwangerschap of moederschap? Of kent u iemand in uw omgeving die dit is overkomen? Bij het College voor de Rechten van de Mens kunt op deze pagina melding maken van discriminatie. Met uw hulp kunnen we hier verandering in brengen! Of u nu direct op de loonlijst staat van uw werkgever, tijdelijk of via een andere constructie werkt, zwangerschapsdiscriminatie is altijd verboden. En melden loont!

Facts & Figures zwangerschapsdiscriminatie:

  • 43% van de vrouwen heeft een situatie meegemaakt die wijst op mogelijke discriminatie. In 2012 was dit percentage 45%. Het is dus vrijwel niet gedaald.
  • Bijna gehalveerd is de bereidheid van vrouwen om zwangerschapsdiscriminatie te melden: van 26% in 2012 naar 14% anno nu.
  • Maar 28% van de vrouwen met een discriminatie-ervaring voelt zich daadwerkelijk gediscrimineerd.
  • Van de vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, gaf 32% aan dat dit niet doorging of de voorwaarden gewijzigd werden, zodra hun zwangerschap bekend werd.
  • 1 op de 10 vrouwen geeft aan door hun meest recente zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding te zijn misgelopen.
  • 11% is tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen wegens zwangerschap, moederschap of kinderwens. Daarnaast heeft één op de vijf vrouwen het vermoeden dat zij hierom is afgewezen.
  • Risicofactoren voor zwangerschapsdiscriminatie zijn onder meer het hebben van een tijdelijk dienstverband, het meemaken van problemen rondom de bevalling, werkzaam zijn in de profitsector of een leidinggevende functie hebben.
  • Uit onderzoek van het College naar zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt lijken aanwijzingen naar voren te komen dat vrouwen die problemen ondervinden rondom werk, vaker bevallingscomplicaties of problemen rondom de gezondheid van moeder/kind hebben.