Geen baan vanwege je niet-Nederlandse naam

1 mei 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het is al langer bekend dat sollicitanten met een niet-westerse naam minder kans hebben op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Het College voor de Rechten van de Mens behandelde twee zaken waarin de sollicitanten stellen dat zij zijn afgewezen vanwege hun niet-Nederlandse naam. In beide zaken oordeelt het College dat de werkgever de sollicitanten discrimineerde vanwege hun afkomst.

Geen baan vanwege je niet-Nederlandse naam

Niet welkom met Irakese naam

Een man van Irakese afkomst solliciteerde bij Bergse Bossen als afwashulp. Het hotel wees de man nog diezelfde dag af, omdat er al genoeg afwassers waren. Zijn vriend met een Nederlandse naam solliciteerde een dag later op dezelfde functie en werd wel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Als de man hierover klaagt weigert Bergse Bossen de discriminatieklacht te onderzoeken. Volgens Bergse Bossen heeft de man 'pure pech' gehad: een kwartier na zijn afwijzing kwam een vacature vrij doordat een oproepkracht plotseling opzei. Daardoor was er toen de vriend van de man solliciteerde wel een vacature. Maar na de zitting bij het College blijkt deze informatie onjuist. De oproepkracht had niet een kwartier na de afwijzing van de man opgezegd, maar al weken eerder. Deze gang van zaken wijst op discriminatie op grond van afkomst.

Bergse Bossen brengt hier argumenten tegenin, die niet slagen. Bergse Bossen stelt al jarenlang personeel in dienst te hebben van niet-Nederlandse afkomst. Maar dat wil niet zeggen dat in dit geval niet is gediscrimineerd. En ook de verklaringen van de horecamanager bewijzen niet dat de afkomst van de man geen rol speelde. Daarom oordeelt het College dat Bergse Bossen de man discrimineerde bij de afwijzing en bij de behandeling van zijn discriminatieklacht.

Lees de samenvatting en het oordeel (2015-44)

Turkse versus Nederlandse naam

Bij Yacht solliciteerde een man van Turkse afkomst als projectmanager. De volgende dag ontving hij een afwijzing. Een week later solliciteerde hij opnieuw naar dezelfde functie onder de verzonnen naam ‘Martin van Dongen’. Zijn brief en cv bleven vrijwel hetzelfde. Yacht nodigde 'Martin van Dongen' wel uit voor een sollicitatiegesprek. De man klaagde hierover bij de directeur van Yacht, die direct een onderzoek instelt. Volgens Yacht ging het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De business manager bekeek de eerste sollicitatie en vond het cv van de man te mager. De recruiter bekeek de tweede sollicitatie en zag wel mogelijkheden. Het College oordeelt dat Yacht met deze uitleg niet aantoont dat het bedrijf niet discrimineerde op basis van afkomst. Wel is de discriminatieklacht van de man zorgvuldig behandeld.

Lees de samenvatting en het oordeel (2015-43)

Aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie

Er is vanuit het kabinet veel aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Onlangs nog besprak de Tweede Kamer de Kamerbrief arbeidsdiscriminatie van Minister Asscher. Hierin gaat de minister in op de slechte positie van mensen met een niet-Westerse afkomst op de arbeidsmarkt en op de maatregelen om deze te verbeteren. Het is belangrijk dat de minister zicht heeft en houdt op de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Daarom brengt het College beide uitspraken onder de aandacht van de minister.

In 2014 adviseerde het College de Sociaal Economische Raad (SER) vanuit zijn jarenlange ervaring met discriminatiezaken. Het advies van het College is meegenomen in het rapport ‘Discriminatie werkt niet’. In reactie op dit SER-rapport presenteerde het kabinet het ‘Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie’. Zowel de SER als het kabinet onderstrepen het standpunt van het College dat discriminatie door stereotypering vaak niet of onvoldoende herkend wordt.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.