Dossier

Caribisch Nederland

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, samen Caribisch Nederland genoemd, maken sinds 2010 deel uit van Nederland. Bij die ontwikkeling was het de gedachte dat het welzijn en de welvaart van de inwoners van de eilanden zou stijgen naar het niveau van Europees Nederland. Dat is op dit moment nog niet het geval. Om dit te verbeteren zijn concrete afspraken op het gebied van mensenrechten nodig.

Werk, inkomen en armoedebestrijding

Vooral op het gebied van werk, inkomen en armoedebestrijding, kinderrechten en veiligheid bestaat nog een grote kloof met Nederland. Om dit te verbeteren zijn concrete afspraken op het gebied van mensenrechten nodig. Om de armoede te bestrijden moet de overheid, net als in Nederland, een sociaal minimum inkomen vaststellen. Het College vindt dat daarbij de kosten van levensonderhoud moeten worden meegenomen. Aan de hand daarvan moet de overheid de hoogte van de uitkeringen bekijken en zo nodig aanpassen.

Ongelijke behandeling

Inwoners van Caribisch Nederland hebben op sommige gebieden minder rechten dan inwoners van Europees Nederland. Het uitgangspunt is gelijke behandeling met Nederland, terwijl uitzonderingen voor de eilanden goed gemotiveerd moeten worden. Daar ontbreekt het regelmatig aan. Regels voor zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en kinderbijslag zijn minder gunstig en de kinderopvang is niet goed georganiseerd. Hierdoor worden sommige kinderen verwaarloosd. Ook de rechten van verdachten en gedetineerden zijn minder goed geregeld. Jeugdigen kunnen met volwassenen in de cel terecht komen en er is geen advocaat bij politieverhoor aanwezig. De toegang tot rechtsbescherming is onvoldoende. Al deze zaken raken de mensenrechten.

Goede infrastructuur voor mensenrechten nodig

Om de mensenrechten te verbeteren, moet het bestuur in Caribisch Nederland worden versterkt. Alleen dan kan er een goede infrastructuur voor mensenrechten ontstaan. Het is nodig om snel een laagdrempelige voorziening op de eilanden te installeren waar inwoners met vragen en klachten over de overheid, werkgevers of uitvoeringsinstanties terecht kunnen. 

Het College volgt de verschillende ontwikkelingen en onderwerpen in Caribisch Nederland op de voet. Meer informatie over recent onderzoek, adviezen en onze aanbevelingen:

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?