Laatste nieuws

Handreiking: maak als wetgevingsjurist en wetgever duidelijk hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap

20 januari 2022

Niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Voor ruim 2 miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land is dit de harde realiteit. Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid verplicht om Nederland toegankelijker en inclusiever te maken. Daarvoor moeten er soms nieuwe wetten komen. Het College publiceert een speciale handreiking voor wetgevingsjuristen die zich bezighouden met wetsvoorstellen die het verdrag uitvoeren of die mensen met een beperking aangaan. Met de handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ kunnen wetgevingsjuristen en de wetgever zelf toetsen of en hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. De handreiking kan in alle fasen van het wetgevingsproces worden gebruikt en is mede tot stand gekomen dankzij waardevolle gesprekken met wetgevingsjuristen.

Lees meer
collegezaal

Oordelen van het College

Het College ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt hij of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Deze oordelen zijn terug te vinden in een compleet overzicht op onze website en specifiek te filteren op wet, datum, discriminatiegrond en meer.

Bekijk alle oordelen

College voor jou

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je zelf kunt doen. 

Lees meer

Discriminatie uitgelegd

Niemand wil gediscrimineerd worden. En vrijwel niemand zal een ander bewust discrimineren. Toch komt discriminatie overal in Nederland voor; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Het lastige is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Wat jij als grap bedoelt, is voor een ander soms kwetsend. Of iets discriminatie is, wordt bepaald door het effect van de grap. Wat de grappenmaker bedoelde, is niet van belang. Het is belangrijk discriminatie te herkennen en aan te pakken.

Lees meer

Trainingen mensenrechten

Je komt mensenrechten vaak tegen in je werk of in je persoonlijk leven zonder dat je je hiervan bewust bent. Vooral in je werk kan het behulpzaam zijn om te weten hoe het precies zit. Wij bieden verschillende trainingen over mensenrechten voor professionals.

 
Lees meer